JS

A fost distribuit gratuit în toate unitățile de învățământ din județ, ultimul număr al buletinului informativ al Sindicatului Liber din învățământ Maramureș – „Jurnal sindical”, An 13, nr. 113/114, noiembrie-decembrie 2016.

Este un număr bogat, interesant, dorit și util pentru cadrele didactice, indiferent dacă vorbim de tineri debutanți la catedră sau de proaspăt sau mai vechi pensionari.

Din sumarul acestui număr spicuim: Comisia Paritară ISJ MM-SLI MM;  Situația proceselor demarate de SLI MM; Indemnizația de instalare; Din activitatea SLI MM; SLI MM s-a mutat în casă nouă; Festivitatea de pensionare a membrilor de sindicat; Acordarea sporurilor pe stat de plată;; Tinerii trebuie pregătiți în funcție de nevoile concrete de pe piața muncii.

Așa cum se observă, subiectele acestui număr sunt actuale iar colectivul redacțional din care fac parte prof. Ioana Petreuș, consilier juridic Mariana Georgeta Nuszer țînța și inf. Dan Muntean dovedesc profesionalism și aplecare spre doleanțele membrilor săi. Felicitări!