ACTUALITATE — 13 februarie 2014

Fermierii maramureşeni sunt informaţi cu privire la Regulamentul UE

Azi, cu începere de la ora 13, în Căminul Cultural Ocna Şugatag, are loc întâlnirea specialiştilor APIA Maramureş, cu fermierii din zonă arondaţi centrului local. Cu această ocazie, vor fi discuţii legate de implemntarea noului Regulament al Uniunii Europene, cu privire la sprijinul financiar de care vor putea beneficia în acest an.

Astfel de întâlniri au mai avut loc ieri, la Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare (10 februarie) şi Ariniş (7 februarie). Următoarele două acţiuni vor avea loc pe 18 februarie la Sighetu Marmaţiei şi 26 februarie la Vişeu de Sus. Este o amplă campanie de informare a fermierilor din judeţul Maramureş cu privire la ultimele noutăţi legate de condiţiile de acordare a sprijinului financiar pe suprafaţă. Astfel, în perioada 1 februarie – 15 mai, acţiunea se desfăşoară în cele şapte centre locale cu participarea directă a conducerii APIA Maramureş şi implicit a fermierilor din fiecare zonă. Cei interesaţi au posibilitatea să afle cât mai corect posibil: modul în care îşi pot identifica parcela în aplicaţia IPA Online> cum să completeze şi ce să conţină o cerere de plată> condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru a beneficia de sprijinul pe suprafaţă> normele de ecocondiţionalitate (SMR)> bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe care trebuie să le îndeplinească fiecare solicitant de sprijin financiar.

Nu este permisă încheierea unor noi angajamente pentru măsurile 211, 212, 214

Începănd cu 1 ianuarie se aplică Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală şi abrogă Regulamentul (CE) 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală). Pentru a facilita tranziţia de la schemele de sprijin existente în temeiul Regulamentului(CE) 1698/2005 la noul cadru juridic care acoperă perioada de programare care a început pe 1 ianuarie (“noua perioadă de programare”), a fost adoptat şi publicat în jurnalul Oficial al UE, Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 care stabileşte normele de tranziţie, în scopul evitării dificultăţilor sau întârzierilor în aplicarea sprijinului pentru dezvoltare rurală. Regulamentul (UE) nr. 335/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) 1974/2006 prevede: “în cazul în care suma alocată programului şi /sau măsurii este utilizată complet până la o dată anterioară datei finale de eligibilitate prevazute la art. 71 alin 1 din Regulamentul (CE) 1698/2005, statele membre nu îşi asumă angajamente juridice faţă de beneficiar”.
Având în vedere modificările legislative referitoare la implementarea măsurilor din Axa 2 din PNDR 2007-2013, gestionate de APIA, pentru Campania 2014, situaţia angajamentelor pentru măsurile 211, 212 şi 214 este următoarea: În campania 2014, nu este permisă încheierea unor noi angajamente pentru nici una din măsurile 211, 212, 214. Angajamentele aflate în desfăşurare din campaniile anterioare pentru Măsura 214 – Plăţi de agro-mediu vor continua ca angajamente multianuale, iar cele care au expirat în 2013 se pot prelungi cu un an, extinzându-se până la sfârşitul perioadei la care se referă cererea de plată 2014, sub rezerva aprobării modificării PNDR de către Comisia Europeană. Angajamentele aflate în desfăşurare din campaniile anterioare pentru Măsura 211 – “Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată” vor continua ca angajamente multianuale, iar cele care au expirat în 2013 vor putea fi prelungite cu un an, sub rezerva aprobării modificării PNDR de către Comisia Europeană. Angajamentele aflate în desfăşurare din campaniile anterioare pentru Măsura 212 – “Sprijin pentru zone defavorizate” – altele decât zona montană vor continua ca angajamente multianuale, iar cele care au expirat în 2013 vor putea fi prelungite cu un an, sub rezerva aprobării modificării PNDR de către Comisia Europeană. Pentru măsura 214 se poate solicita prelungirea pe unul sau mai multe pachete cu obligativitatea menţinerii suprafeţei aflate sub angajament la data expirării (2013) pentru pachetul respectiv.

Cererile se depun în perioada 3 martie – 15 mai

Depunerea cererilor de plată pe suprafaţă se face după cum urmează: 3 martie -15 mai 2014 inclusiv, fără penalităţi> 16 mai – 9 iunie 2014 inclusiv, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale (art. 75 Reg. CE nr. 1122/2009). Începând cu 10 iunie, sunt considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plată), conform art. 23, alin. 1, paragraful 3 din Regulamentul CE nr.1122/2009, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Până la 31 mai 2014 se pot face schimbări şi completări ale declaraţiei de suprafaţă fără penalităţi. Până la data de 9 iunie 2014 inclusiv, se pot face schimbări şi completări ale declaraţiei de suprafaţă cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. Formularul de retragere a suprafeţelor poate fi depus la APIA oricând cu condiţia ca APIA să nu fi informat fermierul cu privire la eventualele nereguli identificate în cererea de sprijin sau să nu fi fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale administrative ori controale pe teren. Situaţia este identică şi în cazul că în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate la control. Datele de identificare ale fermierului (Nume/Prenume, Adresă, Telefon, Cont Bancar etc.) pot fi modificate prin depunere la APIA în orice moment până la autorizarea la plată. Transferul sau schimbarea formei de organizare poate fi solicitat de fermier oricând până la autorizarea la plată. Fermierul este obligat ca în termen de 10 zile lucrătoare să înştiinţeze APIA asupra oricărei modificări din cererea de plată. Fermierul persoană fizică, la depunerea cererii prezintă: dosar plic, actul identitate -CI/BI/paşaport original şi copie, dovada contului curent banc ar activ (în lei), copiile cardului/cardurilor de exploataţie şi efectivul de animale înscrise în RNE – extras ANSVSA pentru fermierii care solicită în cererea de plată suprafeţe de pajişti (păşuni şi/sau fâneţe).

V. Gherman

Articol scris de: admin

Alte articole

Trimite pe

Publicitate

(0) Readers Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poţi folosi aceste etichete HTML şi atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>