Motorină subvenţionată pentru fermieri. Solicitările se analizează după 15 zile ce se încheie termenul de depunere.

Fermierii care solicită plata ajutorului de stat la motorină în anul 2017 vor depune o singură cerere pentru lunile ianuarie, februarie şi martie, Suma alocată pentru plata ajutorului de stat la motorină este de 349.425.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat. Cererea va fi însoţită de situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate în lunile respective, precum şi de copii ale documentelor fiscale de vânzare a motorinei emise de vânzători pe numele beneficiarilor. Depunere unei singure cereri pentru trei luni este o excepţie de la regula fixată de acelaşi proiect normativ care spune că fermierii care beneficiază de acest ajutor trebuie să  depună cererile de plată lunar, la centrele judeţene ale APIA, în termen de 15 zile ale lunii următoare lunii pentru care se solicită rambursarea. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor ataşate cererii de plată a ajutorului de stat aparţine beneficiarilor prezentei scheme şi/sau autorităţii care a emis şi/sau a atestat aceste documente. APIA analizează solicitările beneficiarilor, aprobă cantităţile de motorină şi valoarea acestuia, în termen de 15 zile de la data încheierii termenului de depunere. Ajutorul de stat la motorină se acordă prin rambursarea diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă, practicată la motorina folosită în agricultură.

 

Vasile Gherman