vacanta

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice a emis un ordin care se va aplica în vacanța intersemestrială ce începe luni. Acest ordin reglementează rolul temei pentru acasă, precum și raționalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi. Conform celor precizat în actul legislativ, prin temele pentru acasă propuse, se va urmări: obținerea de rezultate imediate în învățare (consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achizițiilor școlare în contexte noi de învățare etc.); obținerea unor efecte pe termen lung în învățare (încurajarea învățării în timpul liber; construirea unei atitudini pozitive față de școală; motivația pentru a continua învățarea pe parcursul întregii vieți; dorința de a aplica achizițiile de învățare în viața cotidiană etc.); obținerea unor efecte în planul dezvoltării personale a elevilor (stimularea curiozității, a responsabilității, dezvoltarea abilității de a persevera în învățare; capacitatea de a-și organiza timpul; motivația, creșterea încrederii în sine etc.); consolidarea relației familie – școală (respectarea principiului egalității de șanse, creșterea încrederii familiei în școală etc.).

Se prevede că timpul necesar realizării temelor pentru acasă pentru un elev este de cel mult două ore, însumând toate disciplinele, în așa fel încât media zilnică a pregătirii elevului, în clasă și în afara ei, să se încadreze în 5 – 8 ore zilnic.

Tema pentru acasă va fi stabilită diferențiat, în funcție de nivelul de pregătire a elevului, după cum urmează: tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei; tema suplimentară, individuală și diferențiată, fără caracter permanent, pentru situații adecvate (activități de recuperare, activități pentru dezvoltare, pregătirea pentru concursuri etc.); tema pentru acasă în scopul realizării unor lucrări ample/de sinteză (de exemplu referate, proiecte) pentru o disciplină poate fi una pe semestru.

La clasa pregătitoare nu se vor da teme pentru acasă.

Timpul total alocat temei obligatorii pentru acasă la învățământul primar va fi de maximum o oră. Pentru celelalte niveluri de învățământ timpul alocat efectuării temei obligatorii va fi de maximum două ore.

În special, în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, aplicații și activități în clasă, asemănătoare temei pentru acasă.

În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazial.

În ordinul ministrului se fac referiri și la modul de evaluare a temei, la tehnicile de învățare și se menționează că se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării unor activități de învățare care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi desfășurate individual, ca temă pentru acasă.