Contractul se poate încheia numai pentru perioade anterioare, pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului, conform legii. Plata contribuţiei se poate face într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe lunare.

„OUG nr. 32/20.04.2017  prelungeşte  până la data de 31.12.2017, termenul de aplicare a Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. În acest sens, poate încheia contract de asigurare socială, în temeiul acestui act normativ, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care, îndeplineşte, cumulativ, urmatoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; în perioada pentru care se solicită asigurarea nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, respectiv, nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare”  a precizat Daniela Vasile, purtător de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Maramureş.

Referitor la Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr. 186/2016, Daniela Vasile a precizat faptul că acesta se incheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului), conform legii.

Mai mult, încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată până în data de 31.12.2017. Perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului. Plata contribuţiei se poate efectua  integral într-o singură tranşă până la data de 31.12.2017 sau în tranşe lunare, tot până la data de 31.12.2017. Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2017, cu menţinerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.