EDUCATIE — 28 noiembrie 2013

Calendar examen de definitivat 2013 – 2014

Înscrierea candidaţilor are loc în perioada 15 noiembrie – 25 noiembrie 2013. La definitivat 2014 candidaţii vor avea ”cel puţin două inspecţii speciale la clasă”, până pe 5 iunie 2014. Examenul scris de definitivare în învăţământ se va desfăşura în data de 14 iulie 2014.

În 15 noiembrie 2013 a avut loc emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/comisiei de examen a municipiului Bucureşti, iar din 15 până în 25 noiembrie 2013 s-a stabilit etapa de înscriere a candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora. Între 25 noiembrie – 2 decembrie 2013 va avea loc înregistrarea candidaţilor în aplicaţie şi înştiinţarea lor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere. Efectuarea inspecţiilor la clasă se va realiza până la data de 5 iunie 2014, iar între 15 – 30 iunie se vor completa dosarele şi se vor valida fişelor de înscriere de către candidaţi. Susţinerea probei scrise a fost stabilită în 14 iulie 2013, iar rezultate vor fi afişate în 19 iulie 2014. Între 19 – 20 iulie 2014 va avea loc înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare, iar între 21 şi 23 iulie 2014 se vor rezolva contestaţiile. Afişarea rezultatelor finale a fost stabilită pentru 24 iulie 2014.
Între 25 iulie – 10 august 2014 se vor transmite, la Ministerul Educaţiei Naţionale, tabelele nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Eliberarea de către inspectoratele şcolare a adeverinţelor de promovare a examenului de definitivare în învăţământ se va realiza între 10 – 14 august 2014.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să cuprindă şi o copie a deciziei de repartizare pe post, însă nu mai este cerută recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral, potrivit metodologiei. Dosarul de înscriere conţine următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ – completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat; copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă; document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică; copii ale următoarelor documente, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are normă de bază: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui, după caz.

Anca Dindiligan

Articol scris de: admin

Alte articole

Trimite pe

Publicitate

(0) Readers Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poţi folosi aceste etichete HTML şi atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>