– În Maramureș sunt 566 asemenea firme în funcțiune

registrul comertului (1)

Executivul a hotărât în urmă cu 13 ani, prin HG nr. 166/2003, acordarea unor facilități studenților sub 30 de ani care vor să-și înființeze o afacere proprie. Potrivit statisticilor afișate pe site-ului Oficiului Teritorial al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș, la sfârșitul lunii iunie, a anului acesta, reiese că din anul 2003 și până acum, studenții maramureșeni au înființat 939 de firme din care 566 sunt în funcțiune, 373 fiind radiate de-alungul timpului, voluntar sau în alte situații, ori după 3 ani de activitate. Comparativ cu perioada similară a anului trecut (927 firme), numărul acestora a crescut cu aproximativ 1,3%.

 

Studenții sunt scutiți de cheltuielile de înființare ale firmei

Conform HG nr. 166/2003, privind acordarea unor facilități fiscale studenților care doresc să înființeze o afacere proprie, studenții întreprinzători sunt scutiți de plata taxelor și tarifelor: pentru operațiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, pentru operațiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum și cele pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului la înregistrarea constituirii comercianților. De asemenea, sunt scutiți de cheltuielile privind taxele și tarifele pentru autorizarea funcționării comercianților, solicitate la constituire, pentru obținerea de la administrația publică locală a autorizației de desfășurare a unor activități economice în mod independent. Totodată, statul suportă taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunțate de judecătorul-delegat la Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal; de taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică atunci când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren, ori când forma juridică a societății comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaților sau a unora dintre ei pentru obligațiile sociale sau când societatea comercială se constituie prin subscripție publică.

 

Condițiile de acordare a facilităților

Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor și tarifelor mai sus menționate, studentul care înființează o societate comercială trebuie să îndeplinească următoarele condiții: urmează cursurile unei forme de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, este cel puțin în anul II de studiu și a promovat toate obligațiile prevăzute de senatul universității și nu a depășit vârsta de 30 de ani.

Cererea de înregistrare și autorizare a funcționării comerciantului va cuprinde, în mod obligatoriu, și actul doveditor emis de instituția de învământ superior acreditată, din care să rezulte că studentul fondator îndeplinește condițiile enumerate mai sus.

Studenții pot constitui o societate comercială în condițiile legii, în mod individual sau împreună cu alți studenți care îndeplinesc cerințele stipulate în hotărâre. Aceste facilitățile  se acordă o singură dată, pentru constituirea unei singure firme.

 

Societatea înființată trebuie să funcționeze minim 3 ani

În cazul în care, în perioada de până la 3 ani de la înmatriculare, intervine cesionarea sau înstrăinarea parțială ori totală, îndiferent de modalitate, ale părților sociale sau ale ațiunilor deținute la societățile comerciale constituite, în condițiile legii,  societatea comercială are obligația restituirii integrale a sumelor ce reprezintă scutirile de plată.